EU Ecolabel (ES ekologinis ženklas)

Europos ekologinis ženklas – tai sertifikavimo sistema, kurios naudojimą reglamentuoja Europos Komisijos padedama įvairių nepriklausomų organizacijų, atsakingų už standarto įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu. EU Ecolabel užtikrina apribotą popieriaus gamybos poveikį aplinkai dėl didelio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažinimo ir mažesnio vandens bei elektros sunaudojimo, geresnio panaudoto popieriaus perdirbimo bei prevencinių priemonių, skirtų žmonių sveikatos apsaugai įgyvendinimo.