Šiaurinė gulbė (Nordic Swan) – tai 1989 m. Šiaurinėje Europoje sukurta schema, kurios tikslas skatinti gamybos būdus, minimaliai veikiančius aplinką. Vertinant gamybos įtaką aplinkai, atsižvelgiama į žaliavų bei medžiagų pasirinkimą. Popierius, pažymėtas šiuo ženklu, atitinka aukštus aplinkosaugos ir kokybės reikalavimus.

Plaušai negali būti balinami chloro turinčiais junginiais.

Nordic Swan ženklas suteikiamas atlikus „pasvėrimo“ testą, kurį sudaro:
1. AOX (Organic halogen subject to absorbtion) – matavimo sistema, nustatanti chloro ir kitų halogenų junginių su organinėmis medžiagomis kiekį.
2. COD (Chemical Oxygen Demand) – deguonies kiekio, sunaudoto organinės medžiagos suirimui, matavimas.
3. S (Sulphur Emissions) – gamybos procese išskiriamos sieros emisijos matavimas.
Taip pat yra specifiniai reikalavimai tirpikliams, naudojamiems gamybos įrangai valyti.