Kokybės aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos Politika

VIZIJA

Mūsų vizija tapti pirmaujančiais modulinių namų statytojais Baltijos ir Skandinavijos šalyse.

MISIJA

Išsiskirti aukšta gaminių ir paslaugų kokybe. Įrodyti, kad modulinė architektūra gali būti sulyginta su mūsų tradicine, tokia pat patikima, kokybiška, neturinti patalpų planavimo ar dizaino apribojimų, bet svarbiausia taupanti Jūsų laiką.

VERTYBĖS

Atsakomybė

Sprendimus priimame atsakingai, įvertindami jų poveikį įmonei, darbuotojams, visuomenei ir aplinkai.

 

Kokybė   

Mes esame profesionalūs, nuolat stengiamės tobulinti savo darbo procesus. Laikomės aktyvios pozicijos ir teikiame lanksčius sprendimus.

 

Komandinis darbas

Mes dirbame komandoje ir siekiame bendrų išsikeltų tikslų. Komandinis darbas mums yra raktas į sėkmingą įmonės veiklą.

 

Pagrindinis UAB „Baltic Modules“ tikslas –  populiarinti greitą, ekonomišką, ekologišką modulinių namų statybą. Įgyvendinant šiuos principus, įsipareigojame:

  • Dirbti pagal vadybos sistemą, atitinkančią LST EN 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus ir nuolat ją tobulinti;
  • Imtis priemonių, kad ši kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika būtų suvokiama visų bendrovės darbuotojų bei taptų pagrindiniu jų siekiu;
  • Laikytis bendrovei taikomų įstatymų bei kitų norminių dokumentų reikalavimų;
  • Bendrovės ir joje dirbančiams darbuotojams bei visiems kitiems su Bendrovės veikla susijusiems asmenims sukurti saugią ir nepavojingą sveikatai darbo aplinką, įskaitant taršos prevenciją, susirgimo ir sužeidimo prevenciją;
  • Telkti dėmesį į visų lygmenų darbuotojų mokymą bei tobulėjimą, kad darbuotojai galėtų siekti bendrovės užsibrėžtų tikslų;
  • Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus tam, kad kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistema padėtų tobulinti bendrovės veiklą;
  • Atvirai bendrauti su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus;

Visi bendrovės darbuotojai susipažinę su kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika bei bendrovės tikslais, aiškiai žino savo atsakomybę. Tai leidžia užtikrinti, kad įstatymai ir kiti norminiai aktai būtų vykdomi.