Esame Danijos kapitalo įmonės „ABC Pavilloner A/S“ grupės dalis. Kartu esame surenkamųjų, karkasinių namų prekės ženklas, kuris sparčiai skinasi kelią Baltijos ir Skandinavijos šalyse. UAB „Baltic Modules“ įrodė esanti gerai organizuota įmonė, gebanti valdyti įvairių tipų projektus skirtingose šalyse. Per 14 veiklos metų įgijome pakankamai patirties, todėl galime savo klientams pasiūlyti aukščiausią kokybę atitinkantį aptarnavimą, produktą bei projektų valdymą. Esame sertifikuoti pagal LST EN 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 vadybos sistemas.

Vizija

Mūsų vizija – tapti pirmaujančiais modulinių namų statytojais Baltijos ir Skandinavijos šalyse.

Misija

Mūsų misija – užtikrinti aukštą gaminių ir paslaugų kokybę bei įrodyti, kad modulinė architektūra gali būti sulyginta su mūsų tradicine – tokia pat patikima, kokybiška, neturinčia patalpų planavimo ar dizaino apribojimų, bet, svarbiausia, – taupančia Jūsų laiką.

Vertybės

Atsakomybė – visus sprendimus priimame atsakingai, įvertindami jų poveikį įmonei, darbuotojams, visuomenei bei mus supančiai aplinkai.
Kokybė – esame savo srities profesionalai, nuolat tobuliname atliekamų darbų procesus. Laikomės aktyvios pozicijos ir teikiame lanksčius sprendimus.
Komandinis darbas – dirbame vieningoje komandoje ir kartu siekiame bendrų išsikeltų tikslų. Komandinis darbas mums yra raktas į sėkmingą įmonės veiklą.

Pagrindinis UAB „Baltic Modules“ tikslas – populiarinti greitą, ekonomišką, ekologišką modulinių namų statybą. Įgyvendindami šiuos principus, įsipareigojame:

  • dirbti pagal vadybos sistemą, atitinkančią LST EN 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus, ir nuolat ją tobulinti;
  • imtis priemonių, kad ši kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika būtų suvokiama visų įmonės darbuotojų bei taptų pagrindiniu jų siekiu;
  • laikytis įmonei taikomų įstatymų bei kitų norminių dokumentų reikalavimų;
  • įmonėje dirbantiems darbuotojams bei visiems kitiems, su įmonės veikla susijusiems, asmenims sukurti saugią ir sveikatai nepavojingą darbo aplinką, įskaitant taršos, susirgimo ir sužeidimo prevenciją;
  • telkti dėmesį į visų lygmenų darbuotojų mokymą bei jų tobulėjimą, kad darbuotojai galėtų siekti įmonės užsibrėžtų tikslų;
  • nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus tam, kad kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistema padėtų tobulinti įmonės veiklą;
  • atvirai bendrauti su suinteresuotomis šalimis bei atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus.

Visi įmonės darbuotojai yra susipažinę su kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika bei įmonės tikslais, aiškiai žino savo atsakomybes. Tai leidžia užtikrinti, kad įstatymai ir kiti norminiai aktai būtų vykdomi.

Mes esame tam, kad padėtume Jums realizuoti idėjas. Mūsų įmonėje nuolat dirba apie 30 kvalifikuotų savo sričių specialistų, kurie pasidalins savo žiniomis bei sukaupta ilgamete patirtimi ir padės įgyvendinti Jūsų lūkesčius.