Apartamentai studentams

3 aukštai, 6 blokai, 312 apartamentų, iš viso – 8 492 m². Projekto įgyvendinimo trukmė nuo sutarties pasirašymo – 12 mėn.